Dekning av utgifter

Dekning av utgifter

Stortinget har vedtatt at det skal gjeninnføres en ordning med dekning av utgifter til medisinsk behandling ved offentlig poliklinikk og legemidler ved assistert befruktning. Ordningen, som gir en utgiftsdekning for inntil tre forsøk, innebærer at pasienten må betale en engangs egenandel på 18.000 kroner. Det overskytende vil bli dekket fullt ut av folketrygden. Ordningen gis tilbakevirkende kraft og skal gjelde fra 1. januar 2002.

Ordningen legger opp til at pasienten selv må dekke utgifter til legemidler for inntil 15.000 kroner, og inntil 3.000 kroner ved offentlig poliklinikk. Utgifter til legemidler som overstiger 15.000 kroner dekkes i sin helhet via folketrygden som bidrag. Utgifter til poliklinisk behandling som overstiger 3.000 kroner dekkes via polikliniske refusjonstakster som gjelder fra 1. juli 2002.​​

Pasienter som velger behandling ved privat klinikk i Norge eller i utlandet vil ikke få dekket behandlingsutgiftene. Disse pasientene vil imidlertid få dekket utgifter til legemidler utover 15.000 kroner, såfremt legemidlene er kjøpt i Norge.

​Pasienter som allerede har hatt utgifter utover 18.000 kroner i forbindelse med assistert befruktning i første halvår, kan kreve de overskytende utgiftene refundert i sin helhet via bidragsordningen. Krav om tilbakebetaling fremsettes overfor det lokale trygdekontor.​​

Kan vi hjelpe deg?

Hvis du har spørsmål, er vi her for å svare på dem. Bare fyll ut skjemaet så sender vi deg et svar så snart som mulig.