Priser

Priser på behandlinger

Priser gældende fra 15. april 2024. Alle priser i DKK.

IVF, 1 behandling ex. blodprøver og medicin 26.000 kr.
ICSI, 1 behandling (mikroinsemination) ex. blodprøver og medicin 30.000 kr.
Eggdonasjon** 58.000 kr.
Andre tjenester
Konsultasjon – ved oppstart av en behandling trekkes dette beløpet 2.000 kr.
Lovpålagte blodprøver 3.500 kr.
Assisted Hatching 3.000 kr.
FER cyklus 10.800 kr.
Frysing av sæd 4.000 kr.
TESA 5.000 kr.
1 års lagring av egg/sæd 4.000 kr.
Akupunktur – 1 behandling 880 kr.
Akupunktur – 5 behandlinger (cyklus) 3.520 kr.

** Prisen inkluderer en IVF-behandling, medisin for eggdonor og frysing av egg.

Kan vi hjelpe deg?

Hvis du har spørsmål, er vi her for å svare på dem. Bare fyll ut skjemaet så sender vi deg et svar så snart som mulig.