Priser

Priser på behandlinger

Priser gældende fra 15. september 2023. Alle priser i DKK.

IVF, 1 behandling ex. blodprøver og medicin 23.500 kr.
ICSI, 1 behandling (mikroinsemination) ex. blodprøver og medicin 27.500 kr.
Eggdonasjon** 43.000 kr.
Andre tjenester
Konsultasjon – ved oppstart av en behandling trekkes dette beløpet 1.000 kr.
Lovpålagte blodprøver 2.900 kr.
Assisted Hatching 2.500 kr.
FER cyklus 9.000 kr.
Frysing av sæd 2.500 kr.
TESA 4.500 kr.
1 års lagring av egg/sæd 3.000 kr.
Akupunktur – 1 behandling 800 kr.
Akupunktur – 5 behandlinger (cyklus) 3.200 kr.

** Prisen inkluderer en IVF-behandling og frysing av egg. Prisen inkluderer ikke medisin for eggdonor.

Kan vi hjelpe deg?

Hvis du har spørsmål, er vi her for å svare på dem. Bare fyll ut skjemaet så sender vi deg et svar så snart som mulig.